Zoeken
 
Menu


Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Grootaers Elektronika vof, hierna te noemen: "Grootaers" en een wederpartij waarop Grootaers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Prijzen

2.1 Consumenten prijzen zijn in €. en incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.3 De vermelde prijzen voor bedrijven en wederverkopers met inlogcode zijn netto excl. BTW.
2.3 Grootaers kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat een kennelijke vergissing of verschrijving is gemaakt.

3 Verzendkosten

Nederland:
Voor orders tot €. 50,00 rekenen wij voor administratie en verzendkosten een bijdrage van € 4,95.
Boven €. 50,00 geen kosten.

EU landen:  € 9,75

4 Betalingen

Betalingen contant bij afhalen in onze winkel.
Bij verzending per pakketdienst:
- vooruitbetaling op ons banknr. NL32INGB0006762769
- via Ideal
- via Paypal
- via Bancontact

Buitenland:
Bank BIC: INGBNL2A
Bank Iban: NL32INGB0006762769
Via Paypal
Via Bancontact

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door Grootaers geleverde zaken blijven eigendom totdat deze door de wederpartij volledig zijn betaald.
5.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is de wederpartij verplicht om Grootaers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6 Garantie

6.1 Wij nemen de officiële garantie van de fabrikant over, indien deze niet bekend is geven wij op producten tot €. 25,00 drie maanden garantie en op producten boven €. 25,00 zes maanden garantie.
6.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- sprake is van foutief of ondeskundig gebruik
- u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht
- natuurrampen en stroomuitval
- u ons niet tijdig de gelegenheid heeft gegeven om een eventueel gebrek te herstellen

7 Retourrecht

7.1 In verband met onze opheffing en hoge kortingen geldt voor alle artikelen: OP=OP en deze kunnen niet meer geruild of retour gebracht worden!

8 Aansprakelijkheid

8.1 Grootaers is niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten.
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Grootaers beperkt zich tot maximaal het ter zake gefactureerde bedrag.
8.3 Grootaers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8.4 De aansprakelijkheid van Grootaers is in ieder geval beperkt tot het bedrag van uitkering van onze verzekeraar.

9 Scholen en bedrijven

Voor scholen en bedrijven hanteren wij netto prijzen. Leveringen op rekening zijn in overleg met ons mogelijk echter uitsluitend tegen inlevering van een opdrachtbon en bij betaling binnen 14 dagen. De orderkosten zijn E. 5,00 bij orders tot E. 100,00. Orders boven E. 100,00 worden franco geleverd. Nieuwe relaties worden bij de eerste orders alleen bij vooruitbetaling geleverd.
Wij accepteren geen inkoopvoorwaarden.